ادریس گله‌داری با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات سنندج آز...

ماف نیوز: ادریس گله‌داری شهروند بازداشت‌شده از اهالی سنندج با تودیع قرار وثیقه‌ آزاد شد. او روز ۱۶ اریبهشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، "ادریس گله‌داری" با تودیع وثیقه، موقتا از بازداشتگاه اطلاعات سنندج آزاد شد. [caption id="attachment_30346" ...

بازداشت دو شهروند در سنندج از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: طی یک هفته‌ی گذشته، دو شهروند از اهالی سنندج به نامهای ادریس گله‌داری و زانیار نورمحمدی به صورت جداگانه بازداشت و جهت بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، "ادریس گله‌داری" اهل سنندج از سوی نیروهای امنیتی ...