ارسطو مرادی با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: یک تن از فعالین کارگری به نام ارسطو مرادی پس از چند هفته‌ بازجویی در سنندج با تودیع وثیقه به صورت موقت امکان آزادی یافته است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی دوم مرداد ۱۳۹۷، یک فعال کارگری به نام «ارسطو مرادی» پس از اتمام مراحل ...