ارسطو مرادی با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: یک تن از فعالین کارگری به نام ارسطو مرادی پس از چند هفته‌ بازجویی در سنندج با تودیع وثیقه به صورت موقت امکان آزادی یافته است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی دوم مرداد ۱۳۹۷، یک فعال کارگری به نام «ارسطو مرادی» پس از اتمام مراحل ...

استمرار بلاتکلیفی دو فعال کارگری در سنندج همزمان با آزادی هف...

ماف نیوز: دو تن از فعالین کارگری از چند هفته‌ی پیش در سنندج تحت بازجویی هستند. همزمان هفت تن از بازداشت‌شدگان اخیر این شهرستان با تودیع وثیقه به صورت موقت امکان آزادی یافتند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نیروهای ادارە‌ی اطلاعات سنندج، هفته‌ی اول تیرماه ۱۳۹۷ بە منزل ...