بازداشت سه کولبر در بانه و ارومیه به اتهام عبور غیرقانونی از...

ماف نیوز: یک کولبر در شهرستان بانه و دو کولبر در شهرستان ارومیه به صورت جداگانه به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت و بە زندان شهرهای محل سکونتشان منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۲ تیرماه ١٣٩٩، یک کولبر اهل سقز به نام سید ...