اسحاق روحی با تودیع وثیقه از زندان سنندج آزاد شد...

ماف نیوز: اسحاق روحی فعال کارگری که روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بود، پس از گذران ۳۲ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج و زندان مرکزی با تودیع وثیقه آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، "اسحاق روحی" فعال کارگری ...