یک زندانی در مهاباد با کاهش حکم آزاد شده است...

ماف نیوز: یک شهروند مهابادی که پیش از این جهت تحمل یک سال و یک روز حبس بازداشت و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود، با کاهش حکم از زندان آزاد شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «اسماعیل بوکانی»، روز ۲ بهمن ۱۳۹۶ بعد از ...