قطعی نغاع یک کولبر در پیرانشهر و خونریزی مغزی یک تن در سلماس...

ماف نیوز: یک کولبر پیرانشهری دچار قطعی نخاع شد‌. یک کولبر از اهالی سلماس هم که از ناحیه‌ی سر دچار آسیب‌دیدگی شدید شده، وضعیت عمومی‌اش وخیم گزارش شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «سمکو احمدیان» کولبر پیرانشهری که روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ درپی شلیک مستقیم نیروهای ...

دو کولبر در سلماس و سردشت دچار جراحت شدند...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان سلماس در پی تعقیب و گریز نیروهای مرزبانی دچار حادثه شد. یک کولبر سردشتی هم درپی انفجار مین به شدت دچار جراحت شده و از ناحیه‌ی پا دچار نقص عضو گردید. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ...