دو شهروند اهل پیرانشهر از سوی دادگاه انقلاب به حبس تعزیری مح...

ماف نیوز: دو شهروند اهل پیرانشهر از سوی دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این افراد همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته، دو شهروند اهل پیرانشهر ...