دو کولبر در پاوه و سردشت جانشان را از دست دادند...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان پاوه بە دلیل سقوط از ارتفاع جانش را از دست داد. همزمان یک کولبر دیگر با شلیک نیروهای مرزبانی در ارتفاعات مرزی سردشت جان خود را از دست داد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعە ١٨ خرداد ۱۳۹۷، یک ...