احراز هویت ۸۶ بازداشتی در کردستان؛ آزادی هفت تن از این افراد...

ماف نیوز: در جریان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف دهها شهروند از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند که هویت ۸۶ تن از آنان احراز شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی دو هفته‌ی گذشته در جریان اعتراضات مردمی که ابتدا در مخالفت با افزایش سه ...