برگزاری دو‌ تجمع کارگری برای دومین بار پیاپی در ارومیه...

ماف نیوز: دو‌ تجمع اعتراضی در ارومیه طی یک هفته‌ی گذشته شکل گرفتند. گروهی از کارگران پروژه‌ی «مخابرات روستایی» خواهان پرداخت حقوق‌شان هستند. همزمان شماری از بازاریان نسبت به وضع مالیاتهای جدید اعتراض کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، در ارومیه اعتصاب و ...