تجمع اعتراضی کارگران شرکتی استان کرمانشاه...

ماف نیوز: جمعی از کارگران شرکتی در استان کرمانشاه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از پیام، روز یکشنبه 2 اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از کارگران شرکتی استان کرمانشاه در اعتراض به ابلاغیه‌ی اخیر بازرسی، مقابل استانداری تجمع کردند. تلگرام ماف نیوز جمعی از کارگران شرکتی ...