کارگران شهرداری مریوان: قبل از پایان سال، مطالبات ما را بپرد...

ماف نیوز: جمعی از کارگران شهرداری مریوان از عدم پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کرده و گفتند: «دغدغه‌های شهردار جدید و کمبود بودجه را درک می‌کنیم؛ ولی ما کارگران چه گناهی مرتکب شده‌ایم که باید بار مشکلات بر دوش ما باشد و تاوان ندانم‌کاری‌های مدیران قبلی را بپردازیم.» به گزارش مرکز ...

اعتراض کارگران در مقابل شهرداری مریوان...

ماف نیوز: جمعی از کارگران خدماتی شهرداری مریوان، مقابل شهرداری تجمع کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایلنا، صبح روز ۶ دی ۱۳۹۶، بیش از دویست نفر از کارگران خدماتی شهرداری مریوان، مقابل دفتر این شهرداری تجمع کردند. تلگرام ماف نیوز یکی از حاضران در تجمع گفت: ...