تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سروآباد...

ماف نیوز: کارگران شهرداری سروآباد در اعتراضی گروهی، خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایلنا، سه روز از اعتراض کارگران شهرداری سروآباد در کردستان می‌گذرد و این کارگران هنوز منتظرند تا مسئولان شهری در خصوص پرداخت مطالبات مزدی آنها کاری ...

کارگران بانتا آبیدر مطالبات مزدی دارند...

ماف نیوز: مدیر داخلی مجتمع تجاری بانتا آبیدر در سنندج گفت: کارگران این مجتمع در حدود یک‌میلیون و چهارصدهزار تومان تا یک‌میلیون و نیم تومان مطالبه دارند. به‌ گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایلنا، تعدادی از کارگران پروژه ساختمانی مجتمع تجاری بانتا آبیدر در سنندج از ...

عدم تحقق کامل چهار درخواست کارگران مهابادی...

  ماف نیوز: پرداخت نزدیک حقوق معوقه‌ی به ۲۴ ماه و ۴ درخواست فوری دیگر کارگران کشت و صنعت مهاباد هنوز محقق نشده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نمایندگان کارگران کشت و صنعت و دامداری مهاباد در نامه‌ای خطاب به وزیر کار ۴ درخواست مبرم کارگران این مجموعه را ...

عدم پرداخت معوقات کارگران در روانسر و کنگاور...

ماف نیوز: حقوق و معوقات کارگران در کنگاور و روانسر از چندین ماه پیش پرداخت نشده و این افراد به اخراج تهدید شده اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، تعدادی از کارگران ادارە شهرداری کنگاور در استان کرمانشاه، بە نشانە اعتراض بە پرداخت نکردن حقوق معوقە خود در ...

عدم پیگیری درخواستهای کارگران تنگ گازی بیجار ایلام...

  ماف نیوز: مشکل کارگران تنگ بیجار ایلام و شرکت شیروان کارورزان همچنان استمرار داشته و با وجود آن که چندین بار درب استانداری ایلام شاهد تجمع تعداد بیش از 200 کارگر طرح توسعه حوزه گازی تنگ بیجار بود، تاکنون پاسخ روشنی به این افراد داده نشده است.   به گزارش مرکز دموکراسی ...