محرومیت درمانی در زندان سقز، زندانی را در آستانه فلج شدن قرا...

ماف نیوز: یک زندانی محبوس در زندان سقز که علیرغم جراحت وارده به یکی از دستانش از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم مانده است با روبرو شدن با این واقعیت که در صورت عدم رسیدگی لازم به زودی از ناحیه دست بصورت دائم فلج خواهد شد دست به اعتراض زده ...

یک زندانی در زندان سقز در اعتصاب غذا به سر می برد...

ماف نیوز: یک زندانی محبوس در زندان سقز، از یک هفته‌ی پیش در اعتراض به افزایش قرار وثیقه جهت اعزام به مرخصی دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از هرانا، «رامین رضایی» فرزند علی، زندانی محبوس در زندان سقز در اعتراض ...