عدم پرداخت کامل معوقات کارگران انتقال آب در ارومیه...

ماف نیوز: با گذشت یک ماه از وعده‌ی مسئولین سپاه در پی اعتصاب کارکنان و کارگران پروژه‌ی انتقال آب ارومیه، تاکنون معقوقات این افراد به صورت کامل پرداخت نشده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، بعد از وعده‌ی مسئولین سپاه پاسداران در پی اعتصاب‌ کارکنان و کارگران پروژه‌ی انتقال ...