انتقاد آمریکا از UN در رابطه با اسناد حقوق بشر ایران از جمله...

ماف نیوز: سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، از خودداری یکی از کمیته‌های این سازمان در صدور مجوز دسترسی برای گروه‌های آمریکایی متمرکز بر موضوعات حقوق بشری ایران و کره شمالی به جلسات مشاوره در سازمان ملل انتقاد کرده و آن را «شرم‌آور» خواند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...