اعدام یک زندانی در ملاء عام در سلماس...

ماف نیوز: یک متهم به قتل در سلماس، علیرغم سپری‌نکردن مدت زمان حبس ۱۴ ساله از بابت حمل و استفاده از سلاح، اعدام شد. پیشتر دستگاه قضایی از بابت برهم‌زدن‌نظم‌عمومی از نوع قتل تمامی اعضای یک خانواده، اجرای حکم را تسریع کرده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...