افشار فتحی از زندان سنندج آزاد شد

ماف نیوز: افشار فتحی زندانی سیاسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.  به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، "افشار فتحی" زندانی سیاسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. آقای فتحی اواخر اسفند ۹۸ به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد و روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ...