کرمانشاه؛ یک زندانی متهم به قتل عمد اعدام شد...

ماف نیوز: افشار مینایی زندانی اهل پاوه، در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد. وی پیش از این به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. بە گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰، حکم قصاص نفس یک متهم به قتل عمد به نام ...