محکومیت شش شهروند در سنندج و کرمانشاه به ۱۹ ماه حبس تعزیری...

ماف نیوز: یک شهروند در دادگاه انقلاب کرمانشاه و پنج شهروند در دادگاه انقلاب سنندج با اتهاماتی سیاسی محاکمه شده و مجموعا به ۱۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند به نام "عبید عزیزنژاد" از اهالی کرمانشاه از سوی دادگاه انقلاب این ...