محکومیت اقبال احمدپور در دادگاه انقلاب ارومیه به پنج سال حبس...

ماف نیوز: اقبال احمدپور توسط شعبه‌ی ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید. اتهام مطروحه علیه وی «اقدام علیه امنیت ملی» بوده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از هرانا، روز پنجشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۷، «اقبال احمدپور» فرزند محمد از اهالی روستای ...

انتقال یک بازداشتی بە زندان ارومیە همزمان با بازداشت دو شهرو...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده در ارومیه که به «عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده است، پس از اتمام بازجوییها به زندان منتقل شد. در مهاباد هم دو شهروند با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...