ممانعت از فعالیت اقتصادی شاهین دهقان، شهروند بهایی ساکن ماکو...

ماف نیوز: شاهین دهقان، شهروند بهایی ساکن ماکو که مدت ۱۷ سال به شغل زنبورداری اشتغال دارد، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات ماکو، در خصوص ادامه فعالیت اقتصادی مورد تهدید قرار گرفت. به این شهروند بهایی گفته شده که ده روز فرصت ...