آزادی یک زندانی با اتمام محکومیت همزمان با بازجویی از یک شهر...

ماف نیوز: جمال اسدی فعال مدنی در سنندج به اداره‌ی اطلاعات این شهر احضار و پس از ساعاتی بازجویی آزاد شد. همزمان یک زندانی سیاسی به نام الماس رضایی با اتمام دوران محکومیت از زندان مریوان آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ...