بازداشت یک تن دیگر در پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی در پیرانشهر یک شهروند دیگر را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. چند روز قبل از آن هم دو‌ شهروند دیگر در همین شهرستان با اتهامات سیاسی بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۳ دی ۱۳۹۶، «امجد یوسفی» فرزند حسین ...