امید شاه محمدی، فعال صنفی معلمان جهت تحمل حبس به زندان سنندج...

ماف نیوز: امید شاه‌محمدی، معلم و فعال صنفی معلمان دیواندره که سال گذشته در شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، جهت تحمل حبس به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، "امید شاه‌محمدی" ...