آزادی یک بازداشتی در مریوان همزمان با بازداشت سه تن در مهابا...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان مریوان به نام کاوان کسرایی پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. همزمان سه شهروند به نامهای سوران نصیری، امید عباسی و ریبوار پادست هم به صورت جداگانه در شهرستان مهاباد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان ...