بازداشت یک شهروند از سوی نیروهای امنیتی در نقده...

ماف نیوز: یک شهروند به نام امید مصطفی‌پور اهل نقده به دلایل نامعلومی از سوی نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعە ١٣ تیرماه ۱۳۹۹، یک شهروند به نام "امید مصطفی‌پور" از سوی نیروهای امنیتی در شهر نقدە بازداشت و بە ...