امید معروف در دادگاه انقلاب اشنویه محاکمه شد...

ماف نیوز: امید معروف متهم سیاسی اهل اشنویه در دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفت. وی در تاریخ ۲۵ آذرماه ۹۹ بازداشت و روز ۱ بهمن‌ماه ۹۹ با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰، یک متهم ...

امید معروف با تودیع وثیقه از زندان اشنویه آزاد شد...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نام امید معروف از زندان این شهر آزاد شد. وی روز ۲۵ آذرماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و پس از مدتی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شد و پس از مدتی با اتمام بازجوییها ...

امید معروف به زندان اشنویه منتقل شد...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نام امید معروف پس از اتمام بازجوییها به زندان این شهر منتقل شد. وی روز ۲۵ آذرماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و پس از مدتی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی ...

انتقال چهار شهروند بازداشتی اهل اشنویه به بازداشتگاههای امنی...

ماف نیوز: چهار شهروند اهل اشنویه که روزهای ۲۴ و ۲۵ آذرماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شده بودند، جهت تکمیل مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، چهار شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نامهای "امید ...

بازداشت سه شهروند اهل اشنویه از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، یک شهروند از اهالی شهرستان اشنویه و روز دوشنبه ۲۴ آذر هم دو شهروند دیگر در این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل روستای ...