آزادی سە شهروند بازداشتی با تودیع وثیقه از بازداشتگاه سپاه د...

ماف نیوز: سە شهروند از اهالی شهرستان دیواندره به نامهای امیرمحمد خانی، فاروق خانی و صدیق سیفی که روز ۲۱ شهریور سال جاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، با تودیع وثیقه از بازداشتگاههای قرارگاه سپاه در سنندج آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی ...

انتقال یک شهروند بازداشت‌شده در دیواندره به سپاه سنندج...

ماف نیوز: یک شهروند از اهالی شهرستان دیواندره که روز ۲۱ شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به یکی از بازداشتگاههای قرارگاه سپاه در سنندج منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "امیرمحمد خانی" از اهالی شهرستان دیواندره جهت بازجویی به قرارگاه شهرام‌فر در بلوار شبلی ...

بازداشت دو شهروند اهل دیواندره از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی شهرستان دیواندره از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، صبح روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸، "امیرمحمد خانی" از اهالی شهرستان دیواندره از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. [caption id="attachment_27855" ...