صدور مجدد حکم اعدام برای هدایت عبدالله‌پور...

ماف نیوز: یکی از متهمان درگیری های اشنویه که پیش‌تر در دادگاه انقلاب ارومیه ابتدا به اعدام و در دیوان عالی حکمش نقض شده بود، بار دیگر در دادگاه هم‌ عرض مورد محاکمه قرار گرفت با اینحال مجددا برای او حکم اعدام صادر شد. همزمان یک فعال مدنی در این ...