آزادی دو شهروند مریوانی با اتمام دوران محکومیتشان...

ماف نیوز: دو شهروند مریوانی پس از تحمل دو سال حبس، با اتمام دوران محکومیتشان آزاد شدند. آنها با اتهامات سیاسی به دلیل شرکت در مراسمات نوروز و مشخصا "حمل پرچم اقلیم کردستان عراق" به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. این در حالی است که قانون مشخصی در ...