امیر بایزیدی‌آذر با تودیع وثیقه از زندان مهاباد آزاد شد...

ماف نیوز: امیر بایزیدی‌آذر شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مهاباد از زندان این شهر آزاد شد. او روز ۲۷ دی‌ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت و پس از اتمام بازجوییها به زندان این شهر منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یک ...

امیر بایزیدی‌آذر به قرنطینه‌ی زندان مهاباد منتقل شد...

ماف نیوز: امیر بایزیدی‌آذر شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مهاباد به قرنطینه‌ی زندان این شهر منتقل شد. او روز ۲۷ دی‌ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ، یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مهاباد به نام "امیر بایزیدی‌آذر" با تمدید قرار بازداشت موقت ...