آزادی سه متهم سیاسی در ایلام، اشنویه و سنندج...

ماف نیوز: امیر برکتی شهروند ایلامی که سال گذشته بە اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده بود، بیست روز قبل از پایان حبس به صورت مشروط آزاد شد. همزمان زهرا محمدی عضو بازداشت‌شده‌ی انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" سنندج ...

بازداشت سه شهروند در ایلام، سرپل‌ذهاب و بانه از سوی نیروهای ...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی در شهرستانهای ایلام، بانه و سرپل‌ذهاب، سه شهروند را به صورت جداگانه بە اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷، «امیر برکتی» فرزند غلامرضا از ...