گزارشی از آزادی امیر سلیمی اقدم از زندان اوین؛ وی ممنوع‌الخر...

ماف نیوز: امیر سلیمی اقدم شهروند اهل مهاباد که به اتهام جاسوسی برای عربستان به پنج سال حبس محکوم شده و در زندان اوین محبوس بود، حدود یک ماه پیش قبل از اتمام دوره‌ی محکومیتش از زندان آزاد شده است. با این حال او ممنوع‌الخروج شده است. به گزارش مرکز دموکراسی ...