آزادی شش تن همزمان با ادامه‌ی بازداشت چند تن در شهرهای مختلف...

ماف نیوز: شش تن از افرادی که در پی اعتصاب و اعتراضات بازاریان در شهرهای بانه، جوانرود، مریوان و سقز بازداشت شده بودند، به صورت موقت آزاد شدند و همزمان دو شهروند در بانه و یک تن در سردشت بازداشت و جهت بازجویی بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی ...

بازداشت دست‌کم ۷ نفر در پی اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف...

ماف نیوز: در پی اعتصاب و اعتراضات بازاریان در شهرهای بانه، جوانرود، مریوان و سقز دست کم هفت نفر بازداشت شدەاند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سەشنبە ٢٨ فروردین ۱۳۹۷، یک شهروند جوانرودی به نام «ابوبکر محمدی» از سوی نیروهای ادارە‌ی اطلاعات این شهر بە اتهام تحریک ...