انتقال یک درویش گنابادی از زندان ایلام به محل نامعلوم...

ماف نیوز: یک درویش گنابادی ساکن استان ایلام که در تهران بازداشت و به ایلام منتقل شده بود، از دو هفته‌ی پیش به محل نامشخصی منتقل شده است. این چهارمین درویش گنابادی ساکن استان ایلام است که بازداشت می‌شود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «امین علیزاده» که ظهر ...

بازداشت دو درویش گنابادی از اهالی ایلام...

ماف نیوز: دو تن از دروایش گنابادی ساکن ایلام در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از مجذوبان نور، ظهر روز جمعه ۸ تیرماه ۱۳۹۷ «امین علیزاده» و «جلال موسوی» از درویشان گنابادی ساکن ایلام، در تهران بازداشت شدند. تلگرام ...