بازجویی از چهار شهروند در پاوه، ایلام و ارومیه به علت "...

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی شهرستان پاوه به علت "شهید" خطاب‌نکردن قاسم سلیمانی از سوی نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته و پس از تعهد آزاد شدند. در شهرستانهای ارومیه و ایلام هم دو شهروند دیگر به همین اتهام مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...