انور حسین‌پناهی از سوی اطلاعات سنندج مورد بازجویی قرار گرفت...

ماف نیوز: انور حسین‌پناهی بردار رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی اعدام‌شده‌ در سنندج، به اداره‌ی اطلاعات این شهر احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، "انور حسین‌پناهی" به ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات سنندج احضار شده و حدود دو ساعت ...