انور چالشی به زندان ارومیه منتقل شد...

ماف نیوز: انور چالشی، شهروند اهل ارومیه با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد. آقای چالشی در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۹ توسط ماموران امنیتی در در این شهرستان بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ...