یک کولبر در مناطق مرزی ماکو زخمی شد...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان ماکو از سوی نیروهای مرزبانی مورد شلیک مستقیم قرار گرفته و زخمی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در جریان تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی به سوی کولبران در مناطق مرزی شهرستان ماکو، یک کولبر به نام «اکبر‌ محمدلو» ۳۴ ...