یک شهروند بازداشتی اهل سروآباد با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: اکرم (محمد) ادوایی شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد با اتمام مراحل بازجویی و پس از تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد به نام "اکرم (محمد) ادوایی" با تودیع وثیقه موقتا از زندان مریوان ...

انتقال چهار شهروند بازداشتی اهل سروآباد به مریوان...

ماف نیوز: چهار شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در مریوان منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته چهار شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد به نامهای "سیامک ادوایی"، "فردین ادوایی"، "اکرم (محمد) ادوایی" و "بهزاد ادوایی" جهت بازجویی به یکی از ...

دو شهروند اهل سروآباد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند...

ماف نیوز: دو شهروند اهل شهرستان سروآباد به نامهای اکرم ادوایی و سیامک ادوایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی پس از مراجعه به دهستان شالیار از توابع شهرستان سروآباد دو شهروند ...