تهدید کارگران ایلامی و کرمانشاهی به صورت تلفنی...

  ماف نیوز: بعد از برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران در چند شهر کردستان در اعتراض بە وضعیتشان، ادارات اطلاعات شهرستانهای مربوطه آنها را تهدید کردند.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، گروهی از کارکنان شرکتی اداره ی فنی حرفه‌ای ایلام که در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خردادماه، در محل ...

اعتصاب کامیونداران در ایران و افزایش نرخ ها...

  ماف نیوز: بیش از ۳ هزار راننده کامیون از روز ۱۸ فروردین ماه در ایران اعتصاب کرده اند.    به گزارش ماف نیوز، این رانندگان در اعتراض به انتظار طولانی برای حمل بار و میزان مالیات‌ اعتصاب کرده‌ و مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه‌های هرمزگان هم در واکنش به اعتراض ...