آزادی پنج تن با اتهامات سیاسی در سنندج و پیرانشهر...

ماف نیوز: یک دختر دانشجو از اهالی اشنویه که در سنندج بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه آزاد شد. همزمان چهار تن از بازداشتیهای شهرستان پیرانشهر هم به صورت موقت آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۹ فروردین ۱۳۹۷، «لیلا خان‌بابا» دانشجوی بازداشتی در سنندج پس ...