بابک بابایی با پایان محکومیتش از زندان سقز آزاد شد...

ماف نیوز: بابک بابایی زندانی سیاسی با پایان دوران محکومیتش از زندان سقز آزاد شد. وی روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه ۹۹ بازداشت و بعد از آزادی با تودیع وثیقه، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به شش‌ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اواخر ...