استمرار تعطیلی بازارچه ی مهران

  ماف نیوز: اعتصاب وسیع کارگران بازارچە مرزی مهران استمرار داشته و تاکنون مسئولین موفق به راضی کردن کسبه نشده اند.    به گزارش ماف نیوز، از روز چهارشنبه ی هفته ی گذشته، دها کارگر بازارچە مرزی مهران، به علت اعتراض به شرکت پیمانکاری مستقر در گمرگ مهران، کارشان را متوقف و اعتصاب ...