ادامه‌ی اعتصاب عمومی در بازار بانه...

ماف نیوز: اعتراضات بازاریان بانه همچنان استمرار دارد و‌ تاکنون پاسخ روشنی به مطالباتشان داده نشده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه 3 اردیبهشت ۱۳۹۷، برای هشتمین روز متوالی بازاریان و کسبه‌ی شهر بانه دست به اعتصاب زدند و از بازگشایی مغازه‌های خود خودداری نمودند. این ...