محکومیت چهار شهروند کرد با اتهامات سیاسی به دو سال و نیم حبس...

ماف نیوز: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چهار شهروند را در شهرهای قوچان و پیرانشهر با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام مجموعا بە تحمل دو سال و نیم حبس محکوم کرد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «منصور فرج‌زاده» ۲۹ ساله فرزند رجب به اتهام همکاری با یکی ...