انتقال یک معلم به زندان و صدور محکومیت برای چند تن دیگر...

ماف نیوز: یک دبیر آموزش و پرورش و فعال مذهبی از اهالی سردشت جهت تحمل حبس به زندان مهاباد منتقل شد. وی ابتدا به اتهام «عضویت در جماعت دعوت و اصلاح» به سه سال حبس محکوم شده بود که نهایتا حکم را دادگاه تجدیدنظر در ارومیه به ۱۸ ماه حبس ...