زخمی‌شدن دو کولبر در مناطق مرزی شهرستان سردشت از سوی نیروهای...

ماف نیوز: دو کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت از سوی نیروهای سپاه پاسداران هدف قرار گرفته و زخمی شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۹، نیروهای سپاه پاسداران در پایگاه مرزی بیتوش از توابع شهرستان سردشت گروهی از کولبران را هدف شلیک مستقیم ...